CLICKNL Jaarevent: op weg naar gezamenlijke toekomstvisie internationalisering

10/12/2014
<p>Op 27 november 2014 organiseerde CLICKNL voor de derde maal haar Jaarevent, met dit jaar als thema Internationalisering. Van professionals en ondernemers uit de creatieve industrie, beleidsmakers en bestuurders tot vertegenwoordigers vanuit het onderwijs: de belangstelling was overweldigend groot!&nbsp;</p>

Om 14 uur heette Han Bekke, namens het bestuur CLICKNL, alle aanwezigen hartelijk welkom. Vanuit het CLICKNL-netwerk Design gaf Bart Ahsmann een korte toelichting op ‘The Value of Design’ en het recent gestarte ‘Design for Europe’ programma. John Mathers, Chief Executive van Design Council London, die de keynote zou verzorgen, kon helaas niet aanwezig zijn als gevolg van de weersomstandigheden in Londen.

OP WEG NAAR EEN GEZAMENLIJKE TOEKOMSTVISIE INTERNATIONALISERING

Vervolgens werd in een paneldebat gesproken over internationalisering. Onder leiding van moderator Tarik Yousif gingen Harry Starren (Federatie Dutch Creative Industries), Floor van Spaendonck (Het Nieuwe Instituut), Janny Rodermond (Het Stimuleringsfonds), Annemarie Bos (NWO) en Jeroen van Erp (Topteam Creatieve Industrie) na een korte pitch met elkaar en met de gasten in gesprek.

MONITOR CREATIEVE INDUSTRIE 2014

Voor de pauze werd ook door Paul Rutten vanuit het CLICKNL-netwerk Media & ICT (iMMovator) de net verschenen ‘Monitor Creatieve Industrie 2014’ gepresenteerd. Han Bekke nam namens het bestuur van CLICKNL het eerste exemplaar in ontvangst. Lees meer over de monitor

STAND UP CREATIVE BUSINESS: INTERNATIONALISERING IN DE PRAKTIJK

Daarna was het tijd voor een zestal inspirerende voorbeelden uit de praktijk.

Simon Angel gaf een mooie toelichting op het programma Partners for International Business (PIB) dat voor zijn kledinglijn Dutch Eco Design een goede boost was.

Louis Kinsbergen van Dezzel Media vertelde enthousiast over het ontstaan en de ontwikkeling van BrainGymmer, een gepersonaliseerd online –wereldwijd- brain training programma waar 60 mensen uit 10 landen aan hebben meegewerkt.

CLARIAH, een consortium van geesteswetenschappelijke onderzoeksinstellingen, ontvangt een NWO-subsidie van 12 miljoen euro voor het ontwikkelen van een digitale infrastructuur. Henk Wals van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis gaf hierop een toelichting.

MMID is een goed voorbeeld van succesvolle samenwerking tussen Nederland en Duitsland. Het bedrijf ontving dit jaar in mei ons koningspaar bij de vestiging in Essen (Duitsland). MMID’s Marcel Magermans ging hier aan de hand van een inspirerend filmpje verder in op hun visie op internationale samenwerkingen. 

Ton Venhoeven van VenhoevenCS zoomde in op ‘Towards2050 : Developing a Sino-Dutch Approach for Sustainable Urbanisation’ (het ontwikkelen van een Chinees- Nederlandse aanpak voor duurzame verstedelijking). Dit programma is mede dankzij de inzet van het Stimuleringsfonds voor de creatieve industrie tot stand gekomen.

Als laatste betrad Victor Knaap van MediaMonks het podium. Hij zorgde voor een stimulerende uitsmijter en maakte zich sterk voor Dutch Digital design. Op zijn initiatief gaat HvA binnenkort een masteropleiding in Digital Design opstarten in samenwerking met negen top bureaus van Nederland.

Het programma werd vervolgd in de centrale hal van De Bazel waar de inspiratie- en informatiemarkt was ingericht. De deelnemers konden verder spreken met vertegenwoordigers vanuit de zes CLICKNL-netwerken en kennis maken met de diverse sprekers. Ook was er een bijdrage van SuperModels: het Dutch Design Doll House was een publiekstrekker tijdens dit deel van programma.

Het jaarevent werd afgesloten met een geanimeerde netwerkborrel.