Creatieve industrie is banenmotor Nederland

15/01/2020/BvL
De creatieve industrie is een van de aanjagers van de economische groei in Nederland. Het aantal banen in de creatieve industrie groeide in de periode 2015-2018 met 3,4 procent per jaar, twee keer zoveel als gemiddeld in de hele economie. Dat blijkt uit de Monitor Creatieve Industrie 2019 die deze week werd gepresenteerd.

De creatieve industrie is goed voor 4 procent van de banen in Nederland, 344.000 banen in totaal. Onder creatieve industrie wordt in dit verband gerekend de media- en entertainmentindustrie, kunsten en cultureel erfgoed en creatieve zakelijke dienstverlening.

Design is binnen de sector de sterkst groeiende bedrijfstak met een groei van ruim 12.000 banen in de jaren 2015-2018. Dat is een gemiddelde groei van maar liefst van 16 procent per jaar. Op het grensvlak van creativiteit en digitale technologie vindt veel innovatie en groei plaats. Dat is in het vooral zichtbaar in de bedrijfstakken digital design en gaming.

Marketingbudgetten verschuiven

De groei van de reclamebureaus is juist gestagneerd. Veel marketinguitgaven van bedrijven verschuiven naar online en daar heeft de sector te maken met nieuwe concurrenten als digital design agencies en digitale marketingbureaus.

Kleinschaligheid is een kenmerk van de creatieve industrie, blijkt uit de Monitor. Met 4 procent van de banen is de sector verantwoordelijk voor 11,3 procent van de bedrijfsvestigingen. Zelfstandige ondernemers domineren, in het bijzonder binnen kunsten en cultureel erfgoed.

Waardegroei

Vanaf 2015 verbindt de creatieve industrie banengroei aan waardegroei. Sinds 2017 groeit de waarde zelfs sterker dan het aantal banen en verbetert het verdienvermogen. Dat is grotendeels terug te voeren op positieve ontwikkelingen binnen kunsten en cultureel erfgoed en creatieve zakelijke dienstverlening.

Monitor Creatieve Industrie 2019 is door Media Perspectives voor de zevende keer uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de gemeente Hilversum. Naast de Creatieve Industrie belicht de monitor ook de ICT-sector. 

monitorci.png satellietrekeningci.png

Exportwaarde

Uit de vorig jaar gepubliceerde Satellietrekening Cultuur en Media van het CBS blijkt dat de Culturele en Creatieve sector in 2015 3,7 procent van het Bruto Binnenlands Product voor zijn rekening nam. Met een exportwaarde van 13,8 miljard euro was de sector goed voor 2,4 procent van de totale Nederlandse export. 

ci_cijfers.png
Infographic Aanbod Cultuur en Media uit Satellietrekening Cultuur en Media, CBS

Op het Eurosonic Noorderslag festival maakte Buma Cultuur bekend dat de exportwaarde van de Nederlandse piopmuziek in 2018 ruim 216,5 miljoen euro bedroeg, 15 miljoen meer dan in 2017. De Nederlandse dancemuziek neemt daarvan het grootste deel in belag, 159 miljoen euro, 9 miljoen meer dan het jaar ervoor. Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek naar de exportwaarde van de Nederlandse muziek uitgevoerd door Perfect & More in opdracht van Buma Cultuur.