Creative Embassy MUC-AMS gaat nieuwe fase in

08/10/2021/BvL
De succesvolle samenwerking van München en Amsterdam in de Creative Embassy MUC-AMS gaat een nieuwe fase in. De komende twee jaar werken consortia van creatieve bedrijven uit beide steden samen in het Cities of Things fieldlab.

Op 11 oktober 2011 tekenen wethouder Vicor Everhardt van Amsterdam en Referent Clemens Baumgärtner van München in de hoofdstad van Beieren een Letter of Intent over het vervolg van de samenwerking van de creatieve industrie in beide steden. De beide bestuurders geven hiermee tegelijk de aftrap voor het Cities of Things fieldlab, een programma waarin nieuwe oplossingen voor stedelijke vraagstukken worden gezocht en getest.

Deze fieldlab-samenwerking is een voortzetting van de Creative Embassy MUC-AMS, waarin Nederlandse en Duitse creatieve bedrijven, met ondersteuning van de lokale overheden, samenwerken aan oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. Het Creative Embassy-concept is door Creative Holland ontwikkeld met als doel het Nederlandse creatieve MKB een kickstart over de grens te bezorgen. 

‘We hebben innovaties nodig’

‘De Metropoolregio Amsterdam en de regio München hebben veel innovatieve bedrijven die nieuwe oplossingen bedenken voor stedelijke uitdagingen, zoals verduurzaming van de logistiek’, stelt wethouder Victor Everhardt (Economische Zaken). ‘We hebben deze innovaties nodig om onze regio gezond, duurzaam en leefbaar te houden. De samenwerking met München versnelt de innovaties door kennisuitwisseling en versterkt de concurrentiekracht van onze bedrijven.’ 

Intelligente technologie

Het Cities of Things fieldlab is mede-opgezet door stichting Cities of Things Lab. In het fieldlab zullen Nederlandse en Duitse creatieve bedrijven en kennisinstellingen samen innovatieve oplossingen onderzoeken voor stedelijke vraagstukken als mobiliteit, goederendistributie, afvalverwerking en lokale voedselproductie. Onderzocht wordt hoe nieuwe technologie als data sensing en intelligente apparatuur daarbij kunnen worden ingezet om het leven in steden duurzamer en gemakkelijker te maken. 

‘Nieuwe intelligente technologie biedt nieuwe kansen’, zegt Iskander Smit, oprichter stichting Cities of Things, ‘maar die moet zodanig worden ontworpen dat het nut heeft voor de mensen die in de stad wonen en dat er tegelijk een economische spin-off mogelijk is. Denk aan uitdagingen die we allemaal kennen omtrent ‘the last mile delivery’ van pakketjes, maar bijvoorbeeld ook de interactie met ouderen en jongeren in een digitaal gerichte stad.’ 

Gezamenlijke business

Door co-creatie met bewoners, prototyping en iteraties worden concepten in het fieldlab in beide steden getest. De verwachting is dat uit de onderzoeken projecten voort kunnen komen die Nederlandse en Duitse bedrijven gezamenlijk verder kunnen ontwikkelen en op de markt brengen.

‘We willen over de grenzen heen kennis uitwisselen en oplossingen delen’, stelt Carina Weijma, Creative Holland’s business developer in Duitsland. ‘Beide steden hebben aangegeven van elkaar te willen te leren. In het concept Cities of Things leggen we niet alleen een basis voor een langdurige uitwisseling op commercieel vlak, maar ook op niveau van regio’s en kennisinstellingen. Wij zien uit naar deze uitwisseling, maar zeker ook naar de business die hieruit voort zal vloeien. De ervaring die we hier opdoen, kunnen we wellicht delen met andere dichtbevolkte steden.’

Nederlandse deelnemers

Op 11 oktober reizen verschillende Nederlandse creatieve bedrijven naar München om deel te nemen aan een inleidende workshop die de aftrap vormt voor het Cities of Things fieldlab. 
Deelnemers zijn: ontwerpbureau Space & Matter en houtbouwbedrijf Boom Builds, urban farming specialist GrowX, ontwerpbureau Sophisti dat gespecialiseerd is in ‘connected’ producten, industrieel ontwerpbureau Springtime, architectenbureau UNstudio, business innovator Info.nl, stichting Cities of Things, het platform voor internationaal zakendoen NLinBusiness, de Federatie Creatieve Industrie en Creative Holland.

Bilaterale samenwerking

Gerbrand Bas, secretaris van de Federatie Creatieve Industrie geeft het belang aan van de bilaterale samenwerking: ‘De Nederlandse creatieve industrie is onontbeerlijk voor het vinden van oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen waar veel grote steden voor staan, op het gebied van gezondheid, veiligheid, energie, en het klimaat. Dat Amsterdam en München deze uitwisseling continueren geeft blijk van een groot vertrouwen in deze aanpak.’

Meer informatie

Meer informatie over het Cities of Things fieldlab is te vinden op cityofthings.nl 

Press release in English

Voor meer informatie over (deelname aan) het Cities of Things fieldlab kun je contact opnemen met Iskander Smit via iskander@citiesofthings.nl
Voor meer informatie over zakelijke mogelijkheden tussen Nederland en Duitsland kun je contact opnemen met Carina Weijma (carina@creativeholland.com)