Creative Embassy München-Amsterdam gaat verder

27/06/2019/BvL
De samenwerking tussen de creatieve industrieën in München en Amsterdam/Utrecht/Hilversum wordt verlengd. Tijdens het We Make The City festival spraken de stadsbesturen die intentie uit.

De meerjarige samenwerking tussen de grootstedelijke regio’s München en Amsterdam/Utrecht/Hilversum wordt de komende jaren voortgezet. De Amsterdamse locoburgemeester Udo Kock en het hoofd Economische Zaken van München Clemens Baumgärtner bespraken de voortzetting van het Creative Embassy programma in de slipstream van het We Make The City festival. Dit jaar was München gaststad van het festival. Een flinke delegatie van de creatieve industrie in München was daarvoor naar Amsterdam gereisd. 

kock_baumgartner.jpg
Wethouder Udo Kock (links) en hoofd Economische Zaken Clemens Baumgärtner

Gezamenlijke bedrijfsmodellen

‘Amsterdam en München zijn natuurlijke partners met een vergelijkbare omzet en werkgelegenheid in de creatieve industrie’, stelt Jürgen Enninger, in München verantwoordelijk voor de promotie van de culturele en creatieve industrie. ‘Terwijl de creatieve sector in München vooral verbonden is met de productiesector, is die in Amsterdam meer verbonden met de dienstensector. Die verschillen zijn een belangrijke motivatie om samen te werken en uit te kijken naar mogelijkheden om samen bedrijfsmodellen te ontwikkelen. 

‘De triple helix structuur van ons Creative Embassy programma stelt ons in staat om ideeën uit te wisselen tussen bedrijven, universiteiten en overheid. De afgelopen drie jaar hebben we al met succes gemeenschappelijke kansen ontdekt. Media en duurzame mode zijn tot nu toe de belangrijkste aanjagers van onze samenwerking. Ik ben ervan overtuigd dat onze samenwerking na WMTC zal worden opgevoerd naar de volgende stap.’

jurgenenninger.jpg
Jürgen Enninger