Creative Labs

Onder de vlag van Creative Holland, het internationaliseringsplatform van de topsector Creatieve Industrie, wordt sinds een paar jaar geƫxperimenteerd met een innovatieve manier van buitenlandse handelsbevordering: het Creative Lab. Deze aanpak is met name bedoeld om het creatieve MKB in het buitenland op weg te helpen.
De opzet van het Creative Lab-programma onderscheidt zich door samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven (publiek-private samenwerking, pps) en door de inzet van lokaal aanwezige business developers met kennis van de Nederlandse creatieve industrie. Een derde pijler is dat in samenwerking met de ambassades en consulaten wordt gekeken welke lokale vraagstukken er spelen en hoe die tot concrete opdrachten zijn te maken waar Nederlandse creatieve bedrijven op in kunnen spelen.
Zie voor meer details het artikel Creative Labs: Innovatieve exportbevordering

Algemene informatie

Voor algemene vragen over het Creative Labs programma kun je terecht bij Simone van Bennekom (simone@creativeholland.com).

Informatie per land

China

Voor focusland China zijn twee business developers actief:

michiel_roosjen_250.png
Michiel Roosjen (China)
michiel@creativeholland.com

moniqueknapen_250.jpg
Monique Knapen (China Desk NL)
monique@creativeholland.com 

Focus

In China ligt de focus in 2021 op Architectuur, Digital Design & Media, Muziek & Entertainment en Product Design
Thema’s voor 2021 zijn: Agri/eco-toerisme, new entertainment, (creative) event management

Tools en programma's

House of China
ENTRY ‘Design For a Changing World’ i.s.m. Dutch Design Week
Chengdu Design Week
WeChat kanaal
GIDA Awards

In ontwikkeling

Business Of Design Week, Nederland Partnerland,  Hongkong 2022
Digital Design Handelsmissie
Dance Music missie 

Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in China

In China heeft MVO de afgelopen jaren steeds meer aandacht gekregen, mede door de groeiende aandacht voor en noodzaak van de verduurzaming van de groei. Vanwege de belangrijke rol van China in wereldwijde productieketens is dit een positieve ontwikkeling. De overheid werkt voortdurend aan wetten en richtlijnen die de veiligheid van producten en mensen vergroten en vergroening van de economie stimuleren. 

Meer informatie over zakendoen in China?

  • Als start kunnen bedrijven de MVO Risico Checker gebruiken om een idee te krijgen over de MVO-risico’s die spelen in hun handelsketen. Om dieper in te gaan op een bepaald onderwerp kan daarna de IMVO Voucher worden ingezet. Dit is een subsidie vanuit het Ministerie van Buitenlandse Zaken waarbij Nederlands mkb 50% korting krijgt op een extern onderzoek naar verduurzaming van de handelsketen (tot €10.000 ex btw).
  • De OESO-richtlijnen maken duidelijk wat de Nederlandse overheid van alle bedrijven die internationaal ondernemen in het buitenland verwacht op het gebied van MVO. Ze bieden een handvat voor gedragscodes van ondernemingen om met maatschappelijke kwesties als kinderarbeid, milieu en corruptie om te gaan.
  • RVO.nl biedt uitgebreide informatie en bewegwijzert ondernemers over maatschappelijk verantwoord ondernemen in het buitenland. Ook kunt u bij RVO terecht voor algemene informatie omtrent MVO.
  • Beschikbare e-learnings over zakendoen in China worden aangeboden via RVO: De International Business Academy China: https://www.rvo.nl/onderwerpen/internationaal-ondernemen/landenoverzicht/china/international-business-academy-china .
  • De Nederlandse ambassade in Peking, de consulaten-generaal in Shanghai, Hongkong, Guangzhou en Chongqing en de zes NBSO’s in China hebben MVO hoog op de agenda staan. Zij ondersteunen Nederlandse bedrijven met informatie en contacten.

Bron: RVO

 

Duitsland

Business developer
 

Focus

In Duitsland ligt de focus op Digital Design, Social Design, Architectuur en Product Design.
Thema’s zijn: Duurzaamheid, digitalisering, smart & livable cities.

Programma's

Verenigde Staten

Business developer

marjan_blumberg_0.jpg
Marjan Blumberg 
marjan@creativeholland.com

Focus

In de VS ligt de focus op Digital Design, Gaming, Architectuur, (Digital) Heritage, Fotografie, Fashion Tech, Social Design

Tools en programma’s

Post Covid-19 Bounce Back of the Creative Industries, Creating Market opportunities & collaborations in the USA
Digital Design For Good: Building Bridges between NL and LA, i.s.m. NBSO LA en Dutch Digital Design