Europese subsidie voor inzicht in publieksgedrag

06/12/2019/BvL
Het Nederlandse Ticketing Group zag voor het ADVICE-project voor cross-sectoraal inzicht in publieksgedrag in de culturele sector een subsidieaanvraag bij de Europese Commissie gehonoreerd.

De Europese Commissie heeft de resultaten van de cross-sectorale oproep: Digitale brug tussen cultuur en audiovisuele content (EACEA 06-2019) gepubliceerd. Deze oproep stimuleert innovatie op het gebied van de ontwikkeling en distributie van creatieve content, waarbij cross-sectorale samenwerking en het gebruik van digitale technologieën wordt ingezet. 

De nadruk ligt op een probleemoplossende benadering en aanpak van de uitdagingen waar de Europese culturele en creatieve sector momenteel voor staat. Het verbeteren van de publieks- en gebruikerservaring is daarbij van essentieel belang. Technologie is hierbij een middel om de uitdagingen aan te pakken en geen doel op zich.

Ticketing Group

In totaal zijn voor 63 projecten aanvragen ingediend, waaronder drie uit Nederland. Acht aanvragen zijn gehonoreerd voor een totaalbedrag van 1.702.855,44 euro. Uit Nederland is het project ‘Actionable Data: Venue Insights for Cultural Empowerment’ (ADVICE) van coördinator Ticketing Group gehonoreerd voor een bedrag van 258.550 euro. 

Het ADVICE-project van een Europees consortium heeft als doelstelling om via digitale technologieën cross-sectorale data-inzichten over publieksgedrag te krijgen. Deze data zullen vervolgens worden gedeeld met culturele instellingen ten behoeve van digitale marketing en promotie, om daarmee het publiek een nieuw cultureel aanbod op maat te kunnen bieden. Dit gebeurt door middel van on- en offlinetraining, analyse en onderzoek naar cross-sectoraal publieksgedrag, en rapportage en verspreiding van deze bevindingen richting de culturele en creatieve sector.

beeldsubsidieticketinggroup.png

Drie organisaties

Het ADVICE-project is opgezet door drie innovatieve organisaties met sterke banden in de Europese audiovisuele sector, te weten Cultuur TicketBeyond Tickets en Paul. Tot het consortium behoren Ticketing Group BV uit Nederland, AKA Agency uit België en Twister Research GmbH uit Duitsland. Ticketing Group is de technische partij die de infrastructuur inbrengt met Beyond Tickets & Cultuurticket. AKA Agency is verantwoordelijk voor alle marketing rondom het project en Paul (onderdeel van Twister Research) doet de data-research en heeft de software-oplossing voor het betrekken van publiek. 

Los hiervan is het Nederlandse We Make VR als partner betrokken bij het gehonoreerde project Real Hero's van de Vlaamse Radio en Televisieomroep Organisatie.

Op de website van Agentschap (EACEA) vindt je de lijst met alle resultaten.