Europese uitwisseling voor jonge ondernemers

12/11/2018/BvL
Erasmus for Young Entrepreneurs (EYE) is een Europees uitwisselingsprogramma dat jonge ondernemers de kans biedt een tijdje mee te lopen met een ervaren collega in een ander Europees land.

Wie zich als young entrepreneur aanmeldt bij het Erasmus for Young Entrepreneurs (EYE) programma krijgt toegang tot een database met studio’s en ondernemingenin het buitenland die een werkplek aanbieden aan creative professionals die ondernemerservaring op willen doen.

erasmus-logos-17_en_54f5e4c223c7e.jpg

EYE is een Europees uitwisselingsprogramma dat startende ondernemers een kans biedt om te leren van ervaren, gevestigde ondernemers in een ander land. De new entrepreneur werkt in een periode van 1 tot 6 maanden bij de host entrepreneur en krijgt hiervoor financiële ondersteuning van de EU. Voor denew entrepreneur biedt EYE de volgende kansen:

  • Buitenland én ondernemerservaring opdoen bij een gevestigde, ervaren organisatie
  • Uitbreiding van zijn/haar internationale netwerk en mogelijkheden voor toekomstige samenwerking
  • Een maandelijkse financiële bijdrage van de EU gedurende de 1 tot 6 maanden van het verblijf.

Enkele voorwaarden:

  • Graag een eigen onderneming willen starten of vaste plannen daartoe hebben. Of niet langer dan 3 jaar geleden een bedrijf hebben opgericht. Geen leeftijdgrens
  • Bereid zijn om mee te werken in het bedrijf van de host entrepreneur
  • Bereid zijn om de kosten van het verblijf die niet gedekt worden door de EU te dragen

Het in Nederland gevestigde netwerk ECBN (ecbnetwork.eu) treedt op als intermediaire organisatie en ondersteunt zowel host als young entrepreneur bij het aanmeldingsproces en het verblijf.

Aanmelden en informatie

Als new entrepreneur via ecbnetwork.eu/new-entrepreneurs

Aanmelden als host entrepreneurkan via ecbnetwork.eu/host-entrepreneurs

Voor vragen over het programma stuur een email aan: liesbeth.bonekamp@kpnmail.nl