Handelsmissie agrifood en sustainable cities naar Nigeria

16/05/2019/BvL
Bedrijven actief op het gebied van agrifood of sustainable cities kunnen van 9 t/m 12 juli aansluiten bij een handelsmissie naar Nigeria met minister Sigrid Kaag van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

Deelname aan deze missie staat open voor Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen uit de sectoren Agrifood en Sustainable cities. Het programma omvat onder meer een individuele matchmaking, een Holland Trade Lunch, netwerkevenementen, bezoeken aan bedrijven, overheids- en kennisinstellingen en sectorspecifieke seminars en/of workshops.

Nigeria is nu al de grootste economie van Afrika. De groeiende bevolking vraagt – ook in de toekomst – om meer en beter voedsel. De Nigeriaanse overheid is sterk afhankelijk van inkomsten uit de olie-industrie en wil deze afhankelijkheid verminderen door de economie te verbreden. Deze omslag biedt mogelijkheden voor het Nederlandse bedrijfsleven om zich te positioneren. Niet alleen als leverancier van kwalitatief hoogwaardige en innovatieve voedsel- en voedselverwerkingstechnologieën. Maar ook als degenen die die technologieën breed kunnen toepassen in grote en groeiende Nigeriaanse steden.

Lagos, de economische hoofdstad van Nigeria, is een van de grootse steden ter wereld. Deze megastad met 21 miljoen inwoners (en groeiend) staat voor vele uitdagingen. Dit zorgt voor kansen voor Nederlandse bedrijven op het gebied van verstedelijking en circulaire toepassingen. In de komende jaren zijn flinke investeringen noodzakelijk. Met name op het gebied van afvalbeheer, (water) transport, mobiliteit en (maritieme) infrastructuur. De stad Lagos heeft € 120 miljoen gereserveerd voor investeringen in infrastructuur.

Aanmelden

Aanmelden kan tot en met dinsdag 21 mei 2019 via rvo.nl.

Kosten

Deelname kost € 950 per organisatie (maximaal 2 deelnemers per organisatie). Bij meer dan 2 deelnemers per organisatie betaalt je € 475 per extra deelnemer. Iedere deelnemer moet zich apart aanmelden.

Reis- en verblijfkosten en eventuele kosten in het kader van individuele matchmaking (individueel transport) zijn voor eigen rekening. Een reisbureau wordt gevraagd een reisarrangement samen te stellen.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op rvo.nl of neem contact op met Henk-Jan Broeksma, HenkJan.Broeksma@rvo.nl