Handelsmissies nieuwe stijl

Handelsmissies zijn maar ten dele effectief. Vandaar dat de creatieve industrie met een alternatief komt, de 'creative embassy', met als doel 'in gezamenlijkheid (bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen) trekkracht te ontwikkelen in plaats van duwen tegen een touwtje', schrijft FDCI-secretaris Gerbrand Bas.

Wie nog nooit met een handelsmissie mee is geweest, moet dat absoluut een keer doen. De borrels, de matchmaking, het protocol, de ambassadeur en consuls, de bedrijfsbezoeken, de toespraken, de briefings en debriefings, het is allemaal de moeite waard. De kosten zijn te overzien en het is een investering die zich moeiteloos laat terugbetalen. Een leerzame eerste stap over de drempel richting buitenland.

Tot zover het goede nieuws. Want steeds weer blijkt het rendement van handelsmissies teleurstellend laag. Om meerdere redenen is het lastig om contacten om te zetten naar contracten. De contracten die wél voor de camera’s worden getekend zijn voorgekookt, de MOU’s en LOI’s verdwijnen net zo snel weer in de lade als ze eruit zijn getoverd en de beoogde business komt vooral voort uit de onderlinge contacten tussen deelnemers aan de missie zelf. Niks mis mee maar van een succesvolle strategie is geen sprake.

Creative embassy

Omdenken was nodig en een ontwerpopdracht diende zich aan! Terwijl het bedrijfsleven samen met de overheid stevig aan het nadenken is geslagen, is de creatieve industrie al een stapje verder. Learning by doing. Via een (virtueel) concept dat de naam ‘creative embassy’ heeft gekregen – let op niet: ‘Dutch creative embassy’ – zorgt een kennisverbinding voor de gewenste duurzaamheid, brengt wederkerigheid tegelijk efficiency en energie en dient de verbinding tussen grootstedelijke agglomeraties met gedeelde belangen als drager.

Steeds zal een groot maatschappelijk probleem tot uitgangspunt worden genomen bij het ontwikkelen van de vraag en daarmee het genereren van business. Deze strategie staat haaks op het steeds maar weer en overal uitleggen ‘hoe goed we wel niet zijn’. Gelabeld als ‘creative embassy’ is het doel in gezamenlijkheid (bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen) trekkracht te ontwikkelen in plaats van duwen tegen een touwtje.

MUC-AMS

Ondertussen krijgt dit plan als pilot vorm in Shenzen en zal tijdens de missie van Amsterdam en Utrecht aan München begin februari de eerste volwaardige Creative Embassy MUC-AMS worden gelanceerd. Liaisons met kennis van cultuur, taal en creatieve industrie aan beide zijden faciliteren de komende drie jaar initiatieven zoals de samenwerking van de designafdelingen van de Hogeschool van Amsterdam en de Hogeschool van München (MUAS) aan de ‘Global Goals Jam’ van de Verenigde Naties, maar ook inkomende missies.

Ziedaar een ander idee van de creatieve industrie om ‘de vraag’ op te halen.

Gerbrand Bas
Secretaris Federatie Dutch Creative Industries