"Het vergt tijd en uithoudingsvermogen"

“Met onze architectuur willen we een duurzame bijdrage leveren aan de kwaliteit van het leven op onze planeet”, aldus Jon Standing, Business Development Manager bij ZJA. Zwarts & Jansma Architecten (ZJA) is gespecialiseerd in de architectuur van Infrastructuur, Openbaar Vervoer, Sport & Leisure. In de afgelopen jaren breidde ZJA haar activiteiten in Nederland uit naar België, de UAE en sinds kort de Nordics. “Goede research vooraf is de sleutel tot succes.”

“De ontwerpen van ZJA zijn geïnspireerd door de schoonheid van de natuur en dragen bij aan de uitdagingen van vandaag: een tekort aan ruimte, afnemende energiebronnen en de zoektocht naar duurzame alternatieven. Met een innovatief handschrift vertaalt ZJA veelal complexe opgaven naar onverwachte oplossingen. Dat slaat ook in het buitenland aan.”

Openbare ruimte

Met als klanten de overheid, bouwgroepen en ingenieursbureaus, zijn de projecten van ZJA vaak onbekend bij het grote publiek. Toch bepalen met name de infrastructuur projecten van ZJA in grote mate het beeld in de openbare ruimte. Als typische voorbeelden van het werk van ZJA noemt Standing de recent geplaatste spoorbrug bij Muiderberg , de Oosterweelverbinding Antwerpen in België en de Dubai World Trade Center voetgangersbrug in de UAE.

Schermafbeelding 2016-05-14 om 08.18.07.png

De recent gerealiseerde spoorbrug bij Muiderberg

Focus op het Noorden

Na België en de UAE richtte ZJA haar pijlen een paar jaar geleden op Denemarken, Zweden en Noorwegen (de Nordics). “Met infrastructuur als een belangrijke hoeksteen van welvaart en economische groei, worden in de Nordics de komende jaren grote investeringen gedaan in transport infrastructuur.” Ook om andere redenen is de regio interessant, volgens Standing. “Zo is het bijvoorbeeld een duurzame, toegankelijke en dynamische regio, met culturen die in veel opzichten lijken op die van de Nederlanders. Het was dan ook logisch dat ZJA, na België en de UAE, haar focus op de Noordse regio ging richten.”

Kansen in kaart brengen

“In de benadering van de markt zit vooral heel veel research vooraf.” Standing besteedde honderden uren aan het verkennen en in kaart brengen van geplande infrastructuurprojecten en de lokale decisionmakers en het vervolgens leggen van contacten, voordat een eerste meerdaags bezoek werd gebracht aan de regio.

Dutch flavour

“De Deense samenleving bijvoorbeeld is open en makkelijk toegankelijk. Contact leggen met potentiele partners is relatief makkelijk. Wij benadrukken vooral ons streven naar een lange termijn relatie, samenwerking als gelijkwaardige partners en de inbreng van tijdloze en duurzame architectuur die streeft naar heldere oplossingen die ecologische, sociale en esthetische aspecten in harmonie combineren”. Die “Dutch flavour” brengt ZJA inmiddels met regelmaat in het Noorden, maar zegt Standing, “grenzen verleggen kost tijd en vergt uithoudingsvermogen”.