IABR 2018 en 2020 in teken duurzame verstedelijking

20/04/2017/JM
De komende twee edities van de Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam worden een tweeluik, met Nederland en België als werkveld en de wereld als inspiratiebron. Als curatoren van de IABR-2018+2020 zijn Rijksbouwmeester Floris Alkemade, Vlaams Bouwmeester Leo van Broeck en de Belgische architect Joachim Declerck (AWB – Architecture Workroom Brussels) aangesteld. De Internationale Architectuur Biennale Rotterdam (IABR) is opgericht in 2001 in de overtuiging dat architectuur en met name de stedenbouw van groot maatschappelijk belang is. Sinds 2004 richt de IABR zich daarom vooral op de toekomst van de stad, waar over een aantal decennia bijna 80% van de wereldbevolking meer dan 90% van onze welvaart zal produceren – en dat moet op een duurzame manier.

Screen Shot 2017-04-20 at 11.47.08.png

De IABR wil naar vermogen bijdragen aan het helpen realiseren van de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties (2015) en het halen van de doelstellingen vastgelegd in het Klimaatverdrag van Parijs (2016). Sleutel daarbij zijn goed ontworpen sociaal inclusieve, weerbare steden. In het kader van het IABR-tweeluik wordt vanaf dit voorjaar tot zomer 2020 ‘verkend tot welke kwaliteitssprong van onze steden en landschappen we in staat zijn als we doelgericht werken aan oplossingen voor de grote maatschappelijke uitdagingen van deze tijd’. 

We kunnen de klimaatproblemen in de wereld alleen maar oplossen als we ze oplossen in de stad. En goed ontwerp speelt daarbij een cruciale rol.


“Hiermee staat er een duidelijke stip op de horizon. Dat maakt echte richtingverandering mogelijk, een fundamentele transitie. Maar hoe pakken we dat aan? Hoe activeren we de samenleving, en niet op een defensieve maar op een positieve manier? Tot welke kwaliteitssprong van onze steden en landschappen stelt ons deze transitie eigenlijk in staat?”, zijn de vragen die de IABR-organisatie alvast stelt. (bronnen: architectenweb, iabr.nl)

Naar de website