Informatiedag over de EU Open for Business campagne

22/10/2020/BvL
De Open for Business-campagne van de EU vestigt de aandacht op steunmogelijkheden voor het MKB vanuit de EU. Op 19 november is er een digitale informatiedag over deze campagne voor organisaties die het MKB ondersteunen.

De Open for Business-campagne van de EU wil MKB-eigenaren aansporen om op drie gebieden te profiteren van EU-steun:
• Toegang tot financiering door de EU
• Toegang tot zakelijke partners
• Toegang tot adviesdiensten 

De campagne wordt ieder jaar in verschillende landen gevoerd en brengt EU-steun steeds een stapje dichterbij. Dit jaar zijn Slowakije, Luxemburg, Nederland, België en Malta aan de beurt.  Op de website www.euopen4business.eu vinden MKB-eigenaren en -ondersteuningsorganisaties veel informatie over en voorbeelden van steun vanuit de EU. 

Sinds de uitbraak van het coronavirus werkt de EU bovendien nauw samen met de lidstaten om ervoor te zorgen dat er tijdig, gecoördineerd en doeltreffend wordt opgetreden ter ondersteuning van de economie en ter bescherming van het bedrijfsleven in deze moeilijke tijd. Lees meer over de EU-respons op het coronavirus en het Herstelplan voor Europa.

Informatiedag voor brancheverenigingen

Onderdeel van de campagne is een informatiedag voor organisaties die het MKB ondersteunen, zoals brancheverenigingen. Die dag biedt een unieke toegang tot vertegenwoordigers van de Europese Commissie, nationale experts en bemiddelende organisaties uit het bedrijfsleven, die MKB-bedrijven informatie kunnen geven over het verkrijgen van financiering, het zoeken naar geschikte zakelijke partners en die hulp kunnen bieden met de uitbreiding naar nieuwe markten. Tijdens deze dag wordt er ook meer verteld over de nieuwe MKB-strategie van de Europese Commissie. Verder krijgen deelnemers ook de gelegenheid om expertise en feedback uit te wisselen met experts en relevante kwesties te bespreken met de andere aanwezigen.

Meer informatie

De informatiedag in Nederland vindt plaats op 19 november 2020.
Kijk voor meer informatie op www.euopen4business.eu

stategate11.jpg
Enterprise Europe Network koppelde de bedrijven Delta R Detection en State Gate 11 aan elkaar voor de ontwikkeling van een schoenscanner ten behoeve van de security check op vliegvelden.