Interview Jasper Renema: diplomaat voor de creatieve industrie

Met ingang van 2016 treedt Het Nieuwe Instituut op als Coördinator Internationalisering Creatieve Industrie. Het Agentschap voor architectuur, design en digitale cultuur is binnen Het Nieuwe Instituut verantwoordelijk voor het stimuleren en faciliteren van internationale uitwisseling, talentontwikkeling en cross-overs. Jasper Renema is de man bij wie ondernemers terecht kunnen die over de grens zaken willen doen, maar koppelt ook internationale professionals, organisaties, beleidsmakers en marktpartijen aan de juiste partijen in Nederland.

Renema heeft een verleden in de diplomatie en weet als geen ander dat in een complex internationaal veld een optimale kennisuitwisseling de sleutel is tot succes. “Ambassades hebben hierin een erg belangrijke rol. Ze zijn de voorpost van de B.V. Nederland, maar hebben vaak veel minder middelen en mankracht dan gedacht. Ze hebben daarom baat bij een goede ondersteuning vanuit het Nederlandse veld, zodat men van elkaar weet wat de behoeftes zijn. Ik heb jaren bij ambassades gewerkt en weet dat op dit vlak nog veel te winnen is”.

Volledig palet

Het Nieuwe Instituut draagt hier graag aan bij. “We bouwen samen met ambassades en geëigende partners in Nederland een database met nieuwe contacten en talenten en werken intensief aan het onderhouden van ons bestaande netwerk, opgebouwd vanuit de culturele sector.” Vanuit Het Nieuwe Instituut staat Renema direct in verbinding met experts, brancheorganisaties, onderzoeksinstellingen, culturele instituten en universiteiten in binnen- en buitenland. “Het is een volledig palet, waar een ieder met internationale ambities gebruik van zou moeten maken!”

Screen Shot 2016-12-05 at 11.45.24.png

Grenzen doen verdwijnen

Maar Renema ziet het liefst bepaalde grenzen helemaal verdwijnen. Hij representeert zowel cultuurmakers als het creatieve bedrijfsleven. “In mijn ideale wereld is de scheidslijn tussen de culturele en de creatieve industrie er gewoon niet meer. Dat zie ik wel als mijn missie. Er zijn ook ontzettend veel raakvlakken en er is veel overlap tussen de verschillende vakgebieden. De scheidslijn tussen culturele sector en de creatieve sector vervaagt. Juist daarom is het essentieel om elkaar goed op de hoogte te houden en van elkaar te leren.” 

Slimme ondernemers met internationale ambities nemen contact op met Renema. Je wordt dan onderdeel van dit groeiende internationale netwerk van kennis, personen, ideeën en organisaties.

Bel +31 (0)85-8886959

Mail: j.renema@hetnieuweinstituut.nl

Meer informatie