Nationale Dialoog Bouwcultuur

5 maart 2020Soesterberg, NLarchitectuur
De Federatie Ruimtelijke Kwaliteit en Kunsten ’92 organiseren op 5 maart 2020 de Nationale Dialoog Bouwcultuur. Een dag vol perspectiefwisseling en dialoog over onze ruimtelijke en culturele ambities.

Niet eerder waren we op zoveel fronten tegelijk aan het werk: woningbouw, energietransitie, waterberging, nieuwe infrastructuur, herbestemming, kringlooplandbouw, enzovoort. Alle investeringen die we nu doen, bepalen de context voor toekomstige generaties. Hoe kunnen we straks trots terugkijken op wat we nu aan het creëren zijn? Durven we ons eigen werk- en denkkader even los te laten en onbevangen nieuwsgierig te zijn naar wat anderen denken en doen? Dit alles wordt op 5 maart 2020 besproken tijdens de Nationale Dialoog Bouwcultuur.

Voor wie?

Voor professionals die deel uit maken van onze bouwcultuur en dagelijks werken aan de ruimtelijke en culturele toekomst van Nederland, maar elkaar niet, te weinig of alleen op vertrouwd terrein spreken: ontwerpers, adviseurs, bouwers, kunstenaars, investeerders, erfgoedprofessionals, architecten, projectontwikkelaars, energiebedrijven, opdrachtgevers en bestuurders. 

Waar + wanneer?

5 maart 2020 van 10.00 tot 17.00 uur inclusief terreinverkenningen en afsluitende borrel.
Inloop 9.30 uur. Start programma 10.00 uur.
Park Vliegbasis Soesterberg: Shelter 611, Commandobunker, Secret Operation 610.
Hertenlaan, Den Dolder. 
Toegang: € 150 (incl. BTW), inclusief lunch, borrel en publicatie

Met wie?

Op het programma onder meer bijdragen van Marijke van Hees (Raad voor Cultuur) en Floris Alkemade (Rijksbouwmeester), Jan Dirk van der Burg (Fotograaf des Vaderlands) en Marleen Stikker (Waag).

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op: www.nationaledialoogbouwcultuur.nl