Nieuwe campagne: bereid je voor op Brexit

01/02/2019/BvL
De Brexit nadert en er is nog veel onzekerheid over hoe dat zal gaan. De Rijksoverheid is deze week een nieuwe campagne rond Brexit begonnen om met name het bedrijfsleven aan te sporen zich voor te bereiden.

Het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie kan verstrekkende gevolgen hebben voor bedrijven en (zorg)instellingen. Omdat er nog veel onzekerheid is over de omstandigheden waaronder de Brexit zich zal voltrekken, heeft de nieuwe overheidscampagne in eerste instantie tot doel de urgentie bij Nederlandse bedrijven en instellingen verder te verhogen zodat ze zich gaan voorbereiden. Zij hebben veel baat bij goede voorbereiding om straks niet tegen onverwachte problemen aan te lopen. Zo kan Brexit leiden tot leveringsproblemen en kunnen producten langer bij de douane blijven staan. Ook dataverkeer kan te maken krijgen met een nieuwe digitale grens.

vlag_campagne_klein.jpg

Concrete acties en tips

Brexit wordt in de campagne op een luchtige manier dichtbij gebracht met een doorverwijzing naar concrete acties en tips zoals het aanvragen van transportdocumenten, het controleren van servicecontracten en het in gesprek gaan met toeleveranciers en afnemers. Deze acties, tips en verder informatie staan op de website Brexitloket.nl. Op deze site kunnen bedrijven ook de Brexit Impact Scan doen om voor zichzelf inzichtelijk te maken welke acties er genomen dienen te worden.

De campagne trapt af met een radiocommercial, gevolgd door ervaringsverhalen (testimonials) met ondernemers en leidinggevenden van instellingen die aan de slag zijn gegaan met de analyse van de impact van Brexit. Vanaf begin februari wordt de campagne vervolgd via social media en advertenties. Een figuurtje gaat letterlijk laten zien waar Brexit het bedrijfsleven in de weg zit. De slogan van de campagne is: ‘Zorg dat Brexit jouw bedrijf niet in de weg zit.’

Voorlichting

De campagne bouwt voort op de bestaande voorlichting van de overheid over Brexit. De Brexit Impact Scan op de website Brexitloket.nl is inmiddels 42.000 keer geraadpleegd, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland biedt Brexit Vouchers aan waarmee ondernemers alternatieve markten kunnen verkennen en MKB-Nederland organiseerde in samenwerking met VNO-NCW een programma rond Brexit Buddies. VNO-NCW, MKB-Nederland en de Rijksoverheid onderhouden samen ook de website hulpbijBrexit.nl. Mocht een no-deal uittreding van het VK optreden, dan gaat de overheidscampagne zich ook op burgers richten.