Nieuwe oproep: platforms voor culturele content en innovatie

22/07/2019/BvL
De Europese Commissie heeft een nieuwe oproep gepubliceerd, het gaat om het pilotproject: Platforms voor culturele content en innovatie, met een deadline van 20 september 2019.

Het pilotproject Platforms voor culturele content en innovatieheeft tot doel de Europese creatieve industrie te stimuleren om te innoveren en nieuwe technologieën te gebruiken. Zo kan de creatieve industrie haar positie handhaven in het digitale tijdperk. Het pilotproject is verder bedoeld om verschillende spelers uit het culturele veld samen te brengen en nieuwe benaderingen en businessmodellen voor het maken, verspreiden en promoten van content te ontwikkelen. Zo helpt de EU platformen voor innovatie van culturele content mogelijk te maken.

Content-industrie

Om in aanmerking te komen moeten de aanvragen worden ingediend door een publieke of private juridische entiteit. Natuurlijke personen komen niet in aanmerking voor het aanvragen van een subsidie ​​in het kader van deze oproep. Aanvragers moeten bovendien actief zijn in de content-industrie, die onder meer de volgende sectoren omvat: audiovisueel, multimedia, boeken en uitgevers en de muziekindustrie.

De totale begroting van deze oproep bedraagt 1.038.000 Euro. De subsidie dekt maximaal 60% van de totale kosten. Afhankelijk van de kwaliteit van de voorstellen, kan de Commissie maximaal drie aanvragen honoreren.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op creativeeuropedesk.nl

call_innovatie_platforms.png