Nieuwe subsidiewijzer: International Support Index

25/11/2020/BvL
Zelfstandige professionals, organisaties en consortia die werkzaam zijn in de creatieve industrie en hun werkpraktijk internationaal willen positioneren, kunnen vanaf nu in de International Support Index gemakkelijk opzoeken welke ondersteunende regelingen er voor hen beschikbaar zijn. Het Nieuwe Instituut en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat ontwikkelden samen een online tool waarin alle financiële en niet-financiële regelingen voor internationalisering van de creatieve industrie in kaart zijn gebracht.

Voor professionals werkzaam in de sectoren architectuur, design, digitale cultuur, gaming, film of mode zijn over de grens allerlei mogelijkheden om hun praktijk uit te breiden. Vanuit de overheid zijn hiervoor ook steeds meer ondersteunende regelingen beschikbaar bij onder meer het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, SEE NL, DutchCulture, Het Nieuwe Instituut, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Horizon Europe, Fonds voor Cultuurparticipatie en het Nederlands Filmfonds. 

Om de vindbaarheid van deze regelingen te vergroten is de International Support Index ontwikkeld. In deze online tool, ontwikkeld door Het Nieuwe Instituut en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, worden gebruikers stap voor stap geleid naar de regelingen die voor hen van toepassing zijn. Dat gaat zowel om financiële, als niet-financiële ondersteuning, van projectsubsidies en (reis)vouchers tot artist-in-residence-mogelijkheden, matchmaking of adviesgesprekken met (lokale) experts.

internationalsupportindex.png
Startpagina van de International Support Index

Hulp bij start en uitbreiding

Hoewel fysieke verplaatsing door COVID-19 vooralsnog (zeer) beperkt mogelijk is, grijpen steeds meer professionals juist dit moment aan om zich te (her)oriënteren op de mogelijkheden voor de toekomst, ook internationaal. De eerste stappen naar het buitenland vereisen onderzoek, ondersteuning en veelal financiering. Maar ook het uitbreiden van een bestaande internationale praktijk gaat gepaard met veel vragen. Hoe ontwikkel je een internationale strategie? Hoe bouw je een waardevol netwerk op in het buitenland? En wat is het beste manier om je project te financieren? De website www.internationalsupportindex.nl biedt een overzicht van Nederlandse fondsen, subsidies en andere regelingen die kunnen helpen of ondersteunen bij het realiseren van verschillende internationale ambities.

Ook voor beleidsmakers

Het portal richt zich primair op het informeren van individuele makers, bedrijven en consortia uit de disciplines design, architectuur, digitale cultuur, gaming, mode en film. Daarnaast heeft het portal als doel fondsen en beleidsmakers te informeren over bestaande regelingen voor creatieve makers en mogelijke hiaten in het aanbod te signaleren. 

Partners

De International Support Index is tot stand gekomen vanuit het samenwerkingsverband Creative Holland en wordt ondersteund door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, SEE NL, DutchCulture, Het Nieuwe Instituut, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Horizon Europe, Fonds voor Cultuurparticipatie en het Nederlands Filmfonds. Het visuele en technisch ontwerp van het portal werd ontwikkeld door Robert Milne en Bernd de Ridder. De tekstredactie werd uitgevoerd door Jelena Barišić.