Online sessie Cities of Things op ThingsCon

23/11/2020/BvL
Vooruitlopend op de uitbreiding van de Creative Embassy München-Amsterdam met zogenoemde ‘fieldlabs’, is er op donderdag 10 december tijdens ThingsCon 2020 een online sessie over het thema Cities of Things.

De steden Amsterdam en München en Amsterdam hebben de intentie om hun samenwerking in de Creative Embassy de komende jaren uit te breiden met zogenoemde ‘field labs’, waar bedrijven en kennisinstellingen effectief slimme oplossingen ontwikkelen, testen en implementeren. Ook wordt gekeken naar de noodzakelijke stedelijke/regionale infrastructuur voor creativiteit en innovatie op basis van wederkerigheid. Creative Holland en partners in München werkten samen om verschillende kansrijke thema’s voor de fieldlabs te identificeren, die kunnen worden uitgewerkt. Een van de fieldlabs is voorzien voor 2021 en gaat over Cities of Things.

city-landscape-01-1200x602.png
Beeld door Maria Luce Lupetti voor paper on Near Future Cities of Things

Online sessie

Om de mogelijke agenda van dit fieldlab te bespreken, wordt op donderdag 10 december van 11 tot 13 uur tijdens het jaarlijkse ThingsCon congres – dit jaar helemaal online – een sessie georganiseerd, getiteld ‘Shaping future cities with Intelligent Things’. De sessie wordt georganiseerd door Iskander Smit (voorzitter ThingsCon Amsterdam), ontwerper Eva van der Born en Mareile Zuber (Creative Holland business development coördinator voor Duitsland). In de sessie bespreken zij de eisen waaraan het fieldlab moet voldoen graag met praktijkmensen en het bedrijfsleven. 

TU Delft 

Het concept van het Cities of Things fieldlab bouwt voort op het onderzoeksprogramma Cities of Things dat in 2018 aan de TU Delft werd opgezet en maakt gebruik van de ervaring en het netwerk van bestaande, succesvolle fieldlabs. In het fieldlab wordt gekeken hoe nieuwe technologieën zoals kunstmatige intelligentie (AI) in combinatie met het Internet of Things (IoT) deel gaan uitmaken van het dagelijkse stadsleven. 

Programma

In de sessie bij ThingsCon delen de initiatiefnemers de stand van het onderzoek dat de afgelopen jaren naar Cities of Things is gedaan en presenteren zij een aantal mogelijke toekomstscenario’s ter inspiratie voor het opstellen van een agenda voor het fieldlab. Daarbij ligt de focus op een aantal thema’s die de organisatoren willen koppelen aan de Cities of Things: duurzaamheid en energie, mobiliteit, de gebouwde omgeving en mode. In kleine groepjes kunnen deelnemers vervolgens de agenda voor het fieldlab bespreken.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie en registreren op 2020conf.thingscon.org