Open call: cultuursubsidie

08/01/2020/AvG
Zoek je inspiratie voor een cultureel project in het buitenland? Het Fonds voor Cultuurparticipatie verstrekt subsidies voor internationale samenwerkingsprojecten.

 

 

Belangstelling voor samenwerken met creatieve gelijkgezinden of juist andersdenkenden in het buitenland, voor een film-, muziek-, theater-, dans- of ander kunstproject? Het Fonds voor Cultuurparticipatie verstrekt weer subsidies voor culturele projecten, van groot tot klein. Doel: het delen van ‘internationale samenwerking, netwerkvorming en kennisdeling op het gebied van cultuurparticipatie en cultuureducatie’.

Voor wie?

Woon en werk je in Nederland en beoefen je minimaal vijf jaar cultuurparticipatie en/of cultuureducatie? Of zet jouw culturele instelling zich zonder winstoogmerk in voor deze zaken? Dan kom je hier wellicht voor in aanmerking. 

b_crossovers.jpg

Deadline

Op uiterlijk 18 december 2020 dient je aanvraag te zijn ontvangen door het Fonds voor Cultuurparticipatie. Alle voorwaarden en criteria, plus het aanmeldformulier, vind je op cultuurparticipatie.nl.
Of mail het Fonds voor meer informatie.