Open call strategische beurzen Creatieve Industrie

18/09/2019/BvL
Creative Holland coördineert het strategische beurzenprogramma voor de Creatieve Industrie voor de komende twee jaar. Er zijn beurzen beschikbaar voor collectieve presentaties op vier buitenlandse events. Aanmelden kan tot 4 oktober.

Ter ondersteuning van de internationaliseringsagenda van de topsectoren kent het Ministerie van Buitenlandse Zaken het programma Strategische Beurzen, uitgevoerd door het agentschap RVO. Via dit programma de Nederlandse aanwezigheid op relevante internationale (business to business) platforms ondersteund. Beurzen zijn beschikbaar voor collectieve Nederlandse presentaties met het doel de sector in zijn geheel te promoten. Dit vergroot de kansen en zichtbaarheid voor de individuele Nederlandse bedrijven.

Met ingang van 1 januari 2019 is het Strategisch Beurzen Programma gewijzigd. Topsectoren kunnen voor jaarlijks terugkerende beurzen een meerjarige afspraak voor ondersteuning maken. Ook blijft het mogelijk om voorstellen in te dienen op incidentele vakbeurzen en activiteiten los van vakbeurzen.

leaderboard_728x90.jpg

Selectie via Creative Holland 

Creative Holland, het internationaliseringsportal van de Topsector Creatieve Industrie, coördineert dit jaar de toewijzing van de strategische beurzen en ziet toe op het zo effectief mogelijk uitvoeren van dit format in de praktijk. Voor de periode 2020-2022 heeft de topsector vier evenementen / handelsbeurzen aangewezen waar de strategische beurzen voor zullen worden ingezet: 

  • South by Southwest, Austin, Texas, VS (beschikbaar budget € 40.000 per jaar)
  • Gamescom, Keulen, Duyitsland (beschikbaar budget € 40.000 per jaar)
  • Cannes Lions, Cannes, Frankrijk (beschikbaar budget € 30.000 per jaar)
  • Salone del Mobile, Milaan, Italië (beschikbaar budget € 40.000 per jaar)

De verdeling van de gelden voor bovenstaande evenementen staat voor de komende twee jaar vast. De aanvragende partij die op deze gelden aanspraak kan maken nog niet. Dit betekent dat in 2019 elk consortium een aanvraag voor twee jaar (periode 2020-2022) kan dienen via Creative Holland.

Wild card

Naast de strategische beurzen stelt Creative Holland ook een ‘wildcard’ ter waarde van € 50.000 per jaar ter beschikking voor vernieuwende inzendingen van consortia, brancheorganisaties en/of vakbeurzen voor collectieve presentaties die de sector internationaal in de kijken spelen. Dit kan ook voor evenementen zijn die in in Nederland plaatsvinden. 

Inzenden en selectie

Consortia die aanspraak zouden willen maken op de strategische beurzen gelden voor de vier gekozen beurzen of de wildcard kunnen hun voorstel indienen bij Creative Holland (via Femke Blok, femke@creativeholland.com). Het projectvoorstel moet voor vrijdag 4 oktoberin de vorm van een 2-pager worden ingediend. 

Het Topteam Creatieve Industrie selecteert uit de aanvragen de consortia die in aanmerking komen voor ondersteuning en adviseert daarover aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, dat aan de hand van dit advies de beurzen beschikbaar stelt. Geselecteerde consortia moeten dan wel nog een uitgebreide aanvraag indienen bij RVO. 

Meer informatie en voorwaarden

Download voor meer informatie en de voorwaarden voor toekenning het document Strategische Beurzen Topsector Creatieve Industrie.
Voor nadere toelichting kun je contact opnemen met Femke Blok, femke@creativeholland.com