Open calls Music Moves Europe

17/09/2019/AvG
Music Moves Europe (MME), een nieuw initiatief van de Europese Commissie, schrijft twee open calls uit. Subsidie kan worden aangevraagd voor professionalisering/training van jonge musici en muziekprofessionals, en voor samenwerking tussen kleine muzieklocaties.

music_moves_europe_0.jpg

Music Moves Europe (MME) is een nieuw initiatief van de Europese Commissie om de muzieksector te ondersteunen en versterken. De focus hierbij ligt op het vergroten van mobiliteit, het creëren van meer diversiteit in aanbod, de uitdagingen die gepaard gaan met digitalisering en de financiële positie van muziekprofessionals. Het initiatief bevindt zich in de voorbereidende fase, en gaat, ijs en weder dienende, in 2021 van start.

Subsidieregelingen

Momenteel staan er twee subsidieregelingen open:

1) Professionalisering en training (deadline 31 oktober 2019)
Minstens tien trainingsprogramma's voor jonge musici en professionals in de muziekindustrie met een duidelijke Europese dimensie.
Budget: 900.000 euro
Meer informatie op de website van de Europese Commissie, via: ec.europa.eu

2) Samenwerking tussen kleine muzieklocaties (deadline 15 november 2019)
Ten minste dertien projecten over identiteit, ontwikkeling en innovatieve operationele modellen op kleine muzieklocaties in heel Europa. De algemene doelstelling van deze oproep is het vergroten van het concurrentievermogen van muziekpodia in een snel veranderende markt.
Budget: 400.000 euro
Voor meer informatie over deze oproep en benodigde documenten kun je terecht op de website van de Europese Commissie (voor de benodigde documenten naar onderen scrollen!): ec.europa.eu  

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op www.creativeeuropedesk.nl of neem contact op met  Frank Kimenai.