Privacy & cookies

PRIVACYSTATEMENT

Creative Holland vindt de privacy van haar websitegebruikers en achterban erg belangrijk. Tegelijkertijd hebben we gegevens nodig om bijvoorbeeld nieuwsbrieven te versturen en om onze website te analyseren om te optimaliseren. Daarom proberen we alleen die gegevens op te vragen die we écht nodig hebben.

Let op: door het bezoeken van de website van Creative Holland ga je automatisch akkoord met de cookies die deze website plaatst.

1. ALGEMEEN

In dit Privacybeleid informeert CREATIVE HOLLAND – uitgave van de Federatie Creatieve Industrie – je over het gebruik van jouw persoonsgegevens bij de uitvoering van haar activiteiten, binnen de CREATIVE HOLLAND-website (www.creativeholland.nl), de nieuwsbrieven en haar social media-kanalen (hierna samen te noemen: ‘CREATIVE HOLLAND-kanalen’). De CREATIVE HOLLAND-kanalen richten zich onder meer op het tonen van nieuws, evenementen, regelingen en calls en inspiratie op het gebied van de Nederlandse creatieve industrie.

De Federatie Creatieve Industrie is gevestigd in Amsterdam en is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 61996521. CREATIVE HOLLAND heeft geen bezoekadres.

CREATIVE HOLLAND vindt het belangrijk om op een verantwoorde manier met ieders persoonsgegevens om te gaan. Daarom worden je persoonsgegevens altijd zorgvuldig verwerkt en beveiligd in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de van tijd tot tijd geldende overige (Europese) wetgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens. Ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens via de CREATIVE HOLLAND-kanalen is CREATIVE HOLLAND de verantwoordelijke in de zin van de AVG.

2. HET GEBRUIK VAN DE CREATIVE HOLLAND-KANALEN

Cookies

Op deze website worden cookies gebruikt om de website te kunnen personaliseren. Een cookie is een klein tekstbestandje dat door een webpaginaserver op je computer wordt geplaatst. Cookies zijn uniek per gebruiker en kunnen alleen worden gelezen door een server in het domein dat de cookie naar jouw computer heeft verzonden.

Het voornaamste doel van cookies is om je tijd en moeite te besparen. Als je bijvoorbeeld een webpagina aan je persoonlijke voorkeuren aanpast of als je navigeert in een website, worden dankzij cookies de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik.

Wanneer je de website later weer bezoekt, kunnen de eerder ingevoerde gegevens worden opgehaald door de cookies, waardoor je eenvoudig weer de mogelijkheden van de website kunt gebruiken zoals je die eerder hebt ingesteld.

Daarnaast worden cookies gebruikt voor het bijhouden van statistieken, maar ook dan bevatten de gegevens geen persoonlijke informatie.

Door de website van CREATIVE HOLLAND te bezoeker accepteer je cookies.

a. Soort persoonsgegevens

Bij het bezoek aan CREATIVE HOLLAND-kanalen wordt automatisch het IP-adres van de gebruiker geregistreerd. Het IP-adres wordt tijdelijk in een logbestand opgeslagen. Daarnaast wordt jouw gebruik van de CREATIVE HOLLAND-website (bijvoorbeeld surfgedrag of klikgedrag) bijgehouden.

b. Doeleinden van het gebruik

CREATIVE HOLLAND gebruikt deze automatisch gegenereerde (persoons)gegevens voor de volgende doeleinden:

I) Onderzoek van gebruik van de CREATIVE HOLLAND-kanalen

CREATIVE HOLLAND gebruikt de gegevens die zij verkrijgt met Google Analytics met betrekking tot het bezoek aan de CREATIVE HOLLAND-website voor onderzoek. Doel hiervan is de CREATIVE HOLLAND-kanalen, het gebruiksgemak en dienstverlening te verbeteren en inzicht te verkrijgen in de markt. CREATIVE HOLLAND gebruikt waar mogelijk anonieme en/of geaggregeerde gegevens die niet te herleiden zijn tot de individuele bezoeker.

II) Beveiliging van de CREATIVE HOLLAND-website

CREATIVE HOLLAND maakt gebruik van HyperText Transfer Protocol Secure, of HTTPS, met als doel een veilige uitwisseling van gegevens. Bij gebruik van HTTPS worden de gegevens versleuteld, waardoor het voor een buitenstaander, bijvoorbeeld iemand die afluistert, onmogelijk zou moeten zijn om te weten welke gegevens verstuurd worden.

III) Nieuwsbrief

Uitsluitend als je daarom hebt verzocht gebruikt CREATIVE HOLLAND je e-mailadres voor het versturen van haar nieuwsbrief met daarin nieuws of tips van CREATIVE HOLLAND. Elke nieuwsbrief die je van CREATIVE HOLLAND ontvangt biedt je de mogelijkheid om je af te melden en per direct verwijderd te worden uit de lijst. De persoonsgegevens die je hebt opgegeven toen je je inschreef, helpen ons een beeld krijgen van onze achterban.

3. VERSTREKKING VAN PERSOONSGEGEVENS AAN DERDEN

Voor het verwerken van persoonsgegevens kan CREATIVE HOLLAND gebruik maken van andere dienstverleners, zoals Mailchimp of een organisatie met wie wij een evenement organiseren. Deze dienstverleners zullen optreden als verwerker. Zij mogen de persoonsgegevens uitsluitend in onze opdracht verwerken in overeenstemming met de doeleinden waarvoor de gegevens verkregen zijn. CREATIVE HOLLAND sluit met deze verwerkers een verwerkersovereenkomst. Hierin wordt de verwerker verplicht om alle wettelijke bepalingen en de bepalingen uit dit Privacybeleid na te leven.

CREATIVE HOLLAND verstrekt verder geen persoonsgegevens aan derden, tenzij ze op grond van een wettelijke bepaling of een uitspraak van de rechtbank of toezichthoudende instantie daartoe verplicht is, danwel indien dit noodzakelijk is in het belang van het voorkomen, opsporen of vervolgen van strafbare feiten (zoals fraude, bedrog of oplichting) of je daarvoor toestemming hebt gegeven.

4. BEVEILIGINGSMAATREGELEN

CREATIVE HOLLAND heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om je persoonsgegevens te beveiligen om verlies, onrechtmatig gebruik, onrechtmatige verwerking van jouw persoonsgegevens door anderen tegen te gaan, en ook om de toegang tot jouw persoonsgegevens door onbevoegden te voorkomen.

5. WEBSITES VAN DERDEN

Dit Privacybeleid heeft alleen betrekking op de CREATIVE HOLLAND-kanalen en niet op andere websites van derden waarvoor in de CREATIVE HOLLAND-kanalen een link wordt getoond of die via een I-frame worden getoond op de CREATIVE HOLLAND-kanalen. Als je via een hyperlink of I-frame op de CREATIVE HOLLAND-kanalen terecht komt op de website van een ander, zoals Youtube, Mailchimp, een brancheorganisatie of universiteit, dan geldt dit Privacybeleid niet voor jouw bezoek aan die website. CREATIVE HOLLAND adviseert je het privacybeleid van de websites van deze derden goed door te nemen.

6. CONTROLE OVER JOUW PERSOONSGEGEVENS

CREATIVE HOLLAND houdt alleen anonieme IP-adressen bij met haar website. Met betrekking tot de nieuwsbrief, waarvoor je je moet hebben opgegeven, kun je je altijd afmelden via een link in de nieuwsbrief of mailen naar info@creativeholland.com om verwijderd te worden.

7. WIJZIGINGEN

CREATIVE HOLLAND behoudt zich het recht voor dit Privacybeleid te wijzigen. CREATIVE HOLLAND adviseert je regelmatig het Privacybeleid te bekijken. De wijzigingen kunnen via de CREATIVE HOLLAND-kanalen of per e-mail bekend worden gemaakt.

CREATIVE HOLLAND
Jollemanshof 14
1019 GW Amsterdam
info@creativeholland.com

Dit Privacybeleid is aangepast op 20 april 2020.