Reminder: Open Call Bezoekersprogramma 2019

21/05/2019/BvL
Het Nieuwe Instituut nodigt Nederlandse culturele en creatieve organisaties uit om vóór 31 mei een aanvraag in te dienen voor een financiële bijdrage van maximaal €2.500.- aan een bezoek van één of meer internationale professionals uit de disciplines architectuur, design, mode en digitale cultuur.

Het meerdaags bezoek stimuleert internationale uitwisseling en kennismaking met het Nederlandse ontwerpveld in brede zin: architectuur, stedenbouw, design, mode, digitale cultuur en gaming. Het bezoek dient plaats te vinden tussen 1 juli en 31 december 2019.

Ieder jaar brengen tientallen internationale professionals een bezoek aan Nederland via het Internationaal Bezoekersprogramma van Het Nieuwe Instituut. Binnen dit programma nodigt Het Nieuwe Instituut bezoekers uit, worden op verzoek van ambassades specifieke gasten uitgenodigd en biedt de Open Call de gelegenheid aan culturele instellingen om een bijdrage aan te vragen voor het bezoek van een internationale gast. Het bezoekersprogramma wordt mogelijk gemaakt door het ministerie van Buitenlandse Zaken.

opencallintbezoekersprogramma.jpg
Buitenlandse bezoekers in het kader van Open Call Internationaal Bezoekersprogramma
 

Wie kunnen aanvragen?

Culturele organisaties gevestigd in Nederland. Onderwijsorganisaties komen voor een bijdrage in aanmerking mits het bezoek ten goede komt aan een specifieke activiteit die aantoonbaar buiten de reguliere werkzaamheden valt en die toegankelijk is voor publiek. Buitenlandse organisaties en ambassades kunnen niet aanvragen via de Open Call. Per jaar wordt er maximaal €2.500 per organisatie toegekend. Per ronde kunt u 1 aanvraag indienen. Eerdere afgewezen aanvragen kunnen opnieuw worden ingediend. 

Waar kan voor worden aangevraagd?

De bijdrage dient ter bekostiging van reis- en verblijfkosten ten bate van een meerdaags bezoek van één of meerdere buiten Nederland gevestigde professional(s) zoals: ontwerpers, curatoren, directeuren, theoretici, beleidsmedewerkers, en journalisten werkzaam op het gebied van architectuur, design en digitale cultuur. De aanvragende organisatie dient zelf zorg te dragen voor een passend honorarium van de gast.

De bezoeker dient afkomstig te zijn uit één van de volgende focuslanden die in het Internationaal Cultuurbeleid 2017-2020 van de Rijksoverheid zijn vastgesteld: België/Vlaanderen, Brazilië, China, Duitsland, Egypte, Frankrijk, Indonesië, Italië, Japan, Marokko, Rusland, Suriname, Turkije, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten, Zuid-Afrika, Zuid-Korea. Aanvragen voor bezoekers uit andere landen worden niet gehonoreerd.
 
Het bezoek dient ter verdieping en verbreding van het eigen publiek toegankelijke programma, ter versterking van de internationale contacten van zowel de aanvragende partij als de bezoeker en/of ter bevordering van het opzetten of uitwerken van een specifiek samenwerkingsproject in/met Nederland.

Aanvraag

De aanvraag doet u door het online aanvraagformulier vóór 31 mei 2019 in te dienen. Aanvragers krijgen half juni bericht. De aanvraag dient de motivatie voor de voorgestelde gast te verduidelijken en moet worden voorzien van een voorstel voor een bezoekersprogramma en een begroting. Lees vóór het invullen de voorwaarden goed door: als uw aanvraag niet voldoet aan de voorwaarden dan kan de aanvraag niet in behandeling worden genomen.

Aanvragen worden beoordeeld en gewogen door een commissie, waarbij spreiding over de verschillende disciplines en het land wordt meegenomen. In geval van een afwijzing kunt u geen bezwaarschrift indienen. Er is in deze ronde in totaal €15.000 beschikbaar.
 
Bij vragen kunt u contact opnemen met Kim Bouvy, programma manager van het Internationaal Bezoekersprogramma via k.bouvy@hetnieuweinstituut.nl

Kijk voormeer informatie op www.henieuweinstituut.nl