Stedelijke vernieuwing: Inspiratie uit Brazilië

31/05/2019/WdJ
Samenwerken aan de publieke ruimte: hoe doen ze dat in steden als São Paulo en Rio de Janeiro? DutchCulture presenteert op 21 juni ‘Doing it together: urban collaboration in Brazil’ in Pakhuis de Zwijger. Daarbij komen ook kansen voor internationale samenwerking tussen Nederland en Brazilië aan de orde.

Van 17 t/m 23 juni 2019 wordt met het internationale WeMakeThe.City-festival in Amsterdam het stedelijk leven gevierd, maar wordt ook onderzocht hoe het beter kan, bijvoorbeeld op het gebied van klimaat, veiligheid, betaalbaar wonen en gezondheid. Kernvraag is: in wat voor een stad willen wij leven – over vijf, tien, vijftien jaar?

Als onderdeel van WeMakeThe.City, presenteert DutchCulture op 21 juni ‘Doing it together: urban collaboration in Brazil’ in Pakhuis de Zwijger. Hier wordt de nieuwe aanpak van problemen in grote Braziliaanse steden als São Paulo en Rio de Janeiro toegelicht door twee bekende Braziliaanse architecten: Washington Fajardo and Laura Sobral.

Publieke ruimte

Onderwerp is de publieke ruimte, die jarenlang verwaarloosd werd, maar die nu in een gezamenlijke inspanning van overheid en burgers worden aangepakt. Top down en bottom up vinden elkaar – vaak via cultuur – om verwaarloosde plekken in de stad nieuw leven in te blazen. De besproken cases zijn interessant omdat ze ook in andere steden toepasbaar zijn.

Washington Fajardo is architect and stedenbouwkundige. Hij is voorzitter van het Rio World Heritage Institute en persoonlijk adviseur van de burgemeester van Rio de Janeiro op het gebied van stedenbouw. Hij speelt een belangrijke rol in het beleid en de financiering op het gebied van erfgoedbehoud, herbestemming van gebouwen, en verbetering van de openbare voorzieningen in de stad.

Laura Sobral onderzoekt bij het instituut A Cidade Precisa de Você hoe architectonische en culturele interventies in de stad actief burgerschap kunnen stimuleren. Na de presentaties is er de gelegenheid tot discussie, maar ook tot netwerken. Er liggen op dit gebied kansen voor samenwerking met Brazilië in het kader van het project ‘liveable cities’. Nanna Stolze, plaatsvervangend consul-generaal en hoofd culturele zaken in São Paulo is aanwezig om daar meer over te vertellen.

Programma

Datum: vrijdag 21 juni
Tijd: 14:00-16:30 (inloop om 13:30, netwerken vanaf 15:30 uur)
Plaats: Pakhuis de Zwijger, Piet Heinkade 179, 1019 HC Amsterdam
Toegang is gratis, maar je moet wel reserveren.

riomuseumoftomorrowpracamaua.jpg