Stimuleringsfonds: geen aanvragen internationalisering

18/03/2020/BvL
De Deelregeling Internationalisering en Voucherprocedure Presentaties Buitenland van het Stimuleringsfonds voor de creatieve industrie zijn tot nader order opgeschort. Er kunnen voorlopig geen aanvragen worden ingediend.

Deze maatregel neemt het Stimuleringsfonds vanwege de reisbeperkingen die zijn opgelegd in verband met Covid-19, waardoor zeer veel projecten en presentaties niet kunnen plaatsvinden in het buitenland.

De Covid-19 crisis raakt en ontwricht de gehele samenleving en de gevolgen zullen nog lange tijd wereldwijd merkbaar zijn. Het Stimuleringsfonds probeert een bijdrage te leveren om de gevolgen voor de Nederlandse ontwerpsector minder groot te laten zijn. We zullen daarom voorlopig gewoon doorgaan met het in behandeling nemen van aanvragen bij alle regelingen, behalve bij de Deelregeling Internationalisering en bij de Vouchers Buitenland

Deze maatregel is genomen vanwege de reisbeperkingen die zijn opgelegd in verband met Covid-19, waardoor zeer veel projecten en presentaties in het buitenland in de nabije toekomst geen doorgang kunnen hebben. Deze twee regelingen zijn daarom tot nader order opgeschort en er kunnen voorlopig geen aanvragen worden ingediend.

samarskyyardweb.jpg
Uit de Deelregeling Internationalisering subsidieerde het Stimuelringsfonds eerder het project The Samarsky Yard waarin Schiemann Weyers Architects de afbraak van historische erfgoed in de Russische 'houten stad' Samarsky