Subsidies en Regelingen

01/12/2014
<p>Je hebt internationale plannen voor je bedrijf. En kunt wel wat hulp gebruiken met de financiering. We hebben de belangrijkste regelingen en subsidies voor je op een rij gezet.</p>

De belangrijkste instantie bij internationaal ondernemen is de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Zij kunnen hulp bieden met subsidies, het vinden van zakenpartners, kennis en het voldoen aan wet- en regelgeving. In deze brochure vind je een overzicht van financiële, fiscale, duurzame en internationale regelingen die voor jouw als ondernemer interessant kunnen zijn. 

In deze subsidiewijzer vindt je alle subsidies en regelingen die op dit moment open staan voor het indienen van een aanvraag. 

Instrumentaria voor Creatief Ondernemers

Starters for International Business (SIB)

De regeling SIB biedt een coachingstraject waarbij je in drie stappen tot een internationale aanpak komt. Het traject geeft inzicht in jouw kansen in het buitenland, en wat nodig is om daar succesvol te worden. Met het actieplan ga je vervolgens zelf aan de slag.

Zakenpartnerscan

Heb je concrete plannen om internationaal zaken te doen? En zoek je een betrouwbare zakenpartner? RVO biedt je via een zakenpartnerscan een persoonlijke introductie bij mogelijke buitenlandse zakenpartners. Dat kunnen agenten of distributeurs zijn, maar ook productiepartners of internationale organisaties zoals de VN.

Enterprise Europe Network (EEN)

EEN is door de Europese Commissie opgezet om mkb’ers te ondersteunen bij internationale handel en innovatie. In het netwerk werken 600 organisaties uit meer dan 50 landen samen. Adviseurs helpen met handelspartners, bemiddeling bij technologische samenwerking, informatie over Europese wet- en regelgeving, en nog meer.

Partners for international Business (PIB)

PIB richt zich op groepen bedrijven (en kennisinstellingen) die gezamenlijk een buitenlandse markt willen betreden. PIB is een vraaggestuurd, flexibel en slagvaardig programma, waarbij gewerkt wordt vanuit een afgestemde strategie in plaats van losstaande activiteiten. Ook zijn er aanvullende activiteiten op het gebied van promotie en matchmaking, kennisuitwisselingen en netwerken.

Horizon 2020

Horizon 2020 is het programma van de Europese Commissie om onderzoek en innovatie te stimuleren. Horizon 2020 werkt met diverse ‘calls for proposals’ voor specifieke onderwerpen waarop een projectaanvraag kan worden ingediend. RVO maakt u wegwijs binnen Horizon 2020 en vergroot zo jouw kansen op een succesvolle deelname. Meer info? Mail naar: ramon.rentemeester@rvo.nl

MKB Innovatiestimulering Topsectoren

Per topsector wordt ingezet op het versterken van de innovatiekracht van het mkb en het verzilveren van wetenschappelijke kennis en techniek. Het mkb kan subsidies aanvragen voor specifieke onderwerpen en activiteiten. Dit zijn o.a. samenwerkingsprojecten, haalbaarheidsstudies, kennisvouchers en inhuren van experts. Meer info? Mail naar: MIT@rvo.nl

Innovatiekrediet

Je wilt een nieuw product, proces of dienst ontwikkelen met nog grote technische en financiële risico’s en hebt daarvoor niet voldoende financiële middelen? Je kan dan een beroep doen op financiering uit het innovatiekredietfonds. Meer info? Mail naar: innovatiekrediet@rvo.nl

INTERREG 2014-2020

De Europese subsidieregeling INTERREG is er voor innovatieve en duurzame projecten die Europa sterker maken.

Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

De Deelregeling Internationalisering is een subsidieregeling van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie die zich richt op het versterken van de internationale reputatie van de Nederlandse creatieve industrie.