Tien vouchers voor opening Istanbul Biënnale

29/07/2019/BvL
Het Mondriaan Fonds stelt tien reisvouchers ter beschikking aan kunstenaars de professional preview en de opening van de Istanbul Biënnale willen bijwonen. Aanmelden kan tot 5 augustus.

Om de internationale positie van kunstenaars uit Nederland een impuls te geven wil het Mondriaan Fonds de aanwezigheid en positie van kunstenaars op belangrijke internationale evenementen stimuleren. Voor de professional preview en opening van de aanstaande Istanbul Biënnale stelt het Mondriaan Fonds tien reisvouchers ter beschikking. Daarnaast wordt er in de openingsweek een netwerkdiner georganiseerd.

Wie kunnen zich aanmelden?

Er is plek voor maximaal tien beeldend kunstenaars met een beroepspraktijk van ten minste één jaar. Bij de selectie wordt gestreefd naar een goede mix van jong en bewezen talent. Belangstellenden die zich willen aanmelden moeten voldoen aan de volgende criteria:

  • een duidelijke motivatie om de opening van de Istanbul Biennale bij te wonen en aan deze reis deel te nemen;
  • een open en actieve houding ten opzichte van de verbreding van het eigen internationale netwerk;
  • meerwaarde van deelname voor het netwerk van de kunstenaar;
  • (enige) internationale ervaring of een duidelijke aanleiding tot het verkrijgen van die ervaring;
  • een overtuigende inbedding in en kwaliteit binnen de Nederlandse kunstwereld.

Bijdrage in de kosten

Een toekenning omvat kaarten voor de professional preview en opening van de Istanbul Biënnale en toegang tot het netwerkdiner dat het Mondriaan Fonds organiseert. Daarnaast draagt het Mondriaan Fonds maximaal 1000 euro bij aan de reiskosten naar en van Istanbul en de kosten van een onderkomen in Istanbul.

Aanvraagprocedure

Belangstellenden kunnen zich tot en met 5 augustus 2019 aanmelden door een mail te sturen met cv en motivatie (beide maximaal 2 A4) aan p.montnor@mondriaanfonds.nl en d.ijsselstein@mondriaanfonds.nl. De aanvragen worden beoordeeld door een adviescommissie. Bij de selectie speelt naast de kwaliteit van het werk, de internationale potentie van de kunstenaar en de motivatie van de aanvrager een belangrijke rol. De geselecteerden ontvangen voor 15 augustus 2019 bericht over hun deelname.