Uitwisseling Nederland en Vlaanderen kan beter

04/07/2019/BvL
De Brakke Grond en DutchCulture gaan in het project OverBruggen inventariseren wat terugkerende obstakels zijn in de culturele uitwisseling tussen Nederland en Vlaanderen en wat daar de mogelijke oplossingen voor zijn.

De culturele uitwisseling tussen Vlaanderen en Nederland is hoog in intensiteit, maar veel makers ervaren belemmeringen. OverBruggen tracht een integraal sectorbreed overzicht te produceren van wat deze obstakels zijn en op welke niveaus die zich bevinden. Met die inventarisatie wordt vervolgens gezocht naar concrete oplossingen voor de sector.

Het project is op 26 juni in De Brakke Grond met een kick-off in gang gezet. In september volgen zogenoemde labsessies per discipline. Tijdens vier festivals (een muziek-, een theater-, een design- en een beeldend kunstfestival) gaan de onderzoekers in gesprek met makers om de inventarisatie van obstakels te toetsen te mogelijke oplossingen te bespreken. 

Labsessies 

De labsessies vinden hier plaats:
Beeldende Kunst: 6 september, gedurende het Brussels Gallery Weekend
Podiumkunsten: 12 september, tijdens Het Theaterfestival (Gent)
Muziek: 26 september, Liveurope Amsterdam
Design: september, details volgen

De resultaten worden eind oktober gepresenteerd.
Kijk voor meer informatie op dutchculture.nl

brakkegrond_overbruggen_alternatief-1920x1080-blanco2x.png