Uitzondering inreisverbod creatieve professionals

20/10/2020/BvL
Voor hooggekwalificeerde professionals uit de culturele en de creatieve sector, journalisten en onderzoekers is het inreisverbod vanwege corona beperkt versoepeld. Sinds 16 oktober mogen deze professionals uit een land met een inreisverbod Nederland onder voorwaarden inreizen.

De versoepelde regeling voor inreizen van culturele en creatieve professionals, journalisten en onderzoekers vanuit landen met een inreisverbod vanwege corona is ingesteld vanuit sociaal, maatschappelijk en economisch belang. 

Voor culturele en creatieve instellingen en bedrijven is het belangrijk om professionals uit de internationale top in Nederland te kunnen ontvangen voor bijzondere projecten met een hoogstaande kwaliteit, waaronder voorstellingen, optredens en exposities. Te denken valt aan regisseurs, dirigenten, choreografen en moeilijk vervangbare solisten, maar bijvoorbeeld ook restauratoren of conservatoren. Zij dienen aan allerlei voorwaarden te voldoen. Het Fonds Podiumkunsten beoordeelt in dit geval de aanvragen. 

Journalisten

De regeling geldt verder voor nieuwsjournalisten die omwille van actuele nieuwsgaring het land in moeten kunnen. Journalisten moeten een internationale perskaart kunnen tonen afgegeven door een bij de International Federation of Journalists aangesloten journalistenorganisatie. Op de website van de Nederlandse Vereniging van Journalisten kunnen zij een standaardbrief downloaden, met een verzoek tot toelating.

Onderzoekers

De uitzondering voor onderzoekers geldt voor wetenschappers die meewerken aan onderzoek dat als ‘essentieel’ is geclassificeerd. Verzoeken in deze categorie dienen te worden voorgelegd aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). 

Meer informatie

Kijk voor details over de voorwaarden en procedures op rijksoverheid.nl

concertgebouw_zaal_orkest.jpg
Dirigenten en solisten kunnen voor uitvoeringen in Nederland gebruik maken van de uitzonderingsregel (foto Andreas Praefcke/CC)