Virtuele missie duurzame mode en water naar Italië

24/09/2020/BvL
Voor ondernemers actief op het gebied van duurzame mode en textiel of watertechnologie organiseert RVO op 3 en 4 november een virtuele handelsmissie naar Italië onder leiding van minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Sigrid Kaag. Overkoepelend thema: 'circulaire economie'.

Deze missie, die samenvalt met Ecomondo, Europa’s belangrijkste conferentie en beurs over circulaire economie, brengt je naar Italië, zonder dat je op reis hoeft. Online ontmoet je Italiaanse ondernemers die, net als jij, samenwerking zoeken in de circulaire economie. Je krijgt zo de kans om je kennis te verbreden en nieuwe contacten op te doen.

s.a.m.-kaag-5202-2.jpg
Minister Sigrid Kaag leidt de virtuele missie

Voor wie?

De missie staat uitsluitend open voor bedrijven en kennisinstellingen uit onderstaande sectoren:
Duurzame mode en textiel (lees meer over de kansen in deze sector).
Watertechnologie

  • afvalwaterzuivering;
  • hergebruik van water in de industriële sector, in de bebouwde omgeving en in duurzame landbouw.

(Lees meer over de kansen in deze sector).

RVO moedigt in het bijzonder vrouwelijke ondernemers aan om zich aan te melden.

Italië als handelspartner

Italië is een belangrijke handelspartner voor Nederland. Nederland exporteert jaarlijks ruim €20 miljard naar Italië. Het land vormt daarmee de 6e afzetmarkt van Nederland. Andersom is Nederland voor Italië de 10e exportmarkt, met een waarde van €10,8 miljard. Nederland telt maar liefst 17.000 bedrijven die een handelsrelatie met Italië onderhouden.
Italië is hard getroffen door het coronavirus. Ondanks de economische krimp blijft Italië, als voorloper op klimaatgebied, investeren in de ‘green economy’.

Bedrijvenprogramma

De missie geeft je de gelegenheid om een goed beeld te krijgen van de korte- en middellangetermijnplannen van overheden en andere betrokkenen, op het gebied van circulaire economie en bovengenoemde sectoren. Je kunt je eigen kansen verkennen en je netwerk opbouwen of uitbreiden. 

Bekijk het conceptprogramma van deze missie.

Let op: Er kunnen maximaal 25 bedrijven per sector deelnemen aan het onderdeel individuele matchmaking op maat. RVO behandelt aanmeldingen op volgorde van binnenkomst. Meld je daarom snel aan. Overige deelnemers kunnen op eigen initiatief deelnemen aan matchmaking via het virtuele b2match-platform.

Kosten en deelname

Deelname kost € 250 per organisatie (maximaal 2 deelnemers per organisatie). Bij meer dan 2 deelnemers betaalt u € 125 per extra deelnemer.

Aanmelden

Meld je aan voor deelname. De uiterste aanmelddatum is dinsdag 13 oktober. Na 13 oktober is deelname aan de georganiseerde matchmaking niet meer mogelijk. Iedere deelnemer moet zich apart registeren.

Deelnemers kunnen ook zelf matchmakingafspraken inplannen, via het virtuele b2match-platform. Voor deelname aan deze zogenaamde ‘vrije matchmaking’, inclusief deelname aan de webinars, kunt je je inschrijven tot en met vrijdag 23 oktober.

Het is belangrijk dat de bedrijven die deelnemen, binnen de genoemde opzet en inhoudelijke focus van deze missie vallen. Aanmelding betekent daarom niet automatisch deelname aan deze missie.

Meer informatie

Meer informatie over deze missie is te vinden op rvo.nl of neem contact op met:
Jos Hermsen (jos.hermsen@rvo.nl) of Bregje Korteweg (bregje.korteweg@rvo.nl).